O firme Halfen – V Element

O spoločnosti HALFEN

Spoločnosť HALFEN so sídlom v Langenfelde v Nemecku je jednou z vedúcich medzinárodných spoločností v oblasti:

  • kotviacej techniky
  • výstuží
  • montážnej techniky
  • upevňovaní fasád
  • systému transportných kotiev
  • systému ťahadiel.

 

Zákazníkom ponúka viac než 20 000 výrobkov a technických riešení pre stavby a priemyslové aplikácie. Architekti a inžinieri projektujú HALFEN produkty a využívajú technický software. Stavebné firmy, prefy aj obchodníci využívajú široký sortiment pre bytovú výstavbu, priemyselné, inžinierske stavby, dopravné stavby a infraštruktúru. Zákazníci z oblasti priemyslu využívajú technické riešenia pre využitie v strojárenstve, automobilovom priemysle, pri výrobe zariadení, v chemickom priemysle, energetike a ostatných priemyslových odvetviach.

 

Opiera sa o značky  HALFEN, DEHA, FRIMEDA a DEMU, ktoré sú synonymom medzinárodnej kvality.

Základom úspechu spoločnosti HALFEN sú dlhodobé partnerské vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi na celom svete. Viac než 1.100 pracovníkov spoločnosti HALFEN spájajú rovnaké ciele – vytvárať pridanú hodnotu vynikajúcimi výkonmi so silnou orientáciou na kvalitu, servis zákazníkov a inovácie.  Nesie etickú zodpovednosť, je ekologicky orientovaná a spoločenstvo ďalej rozvíja nad rámec stavebníctva.

Od založenia firmy v roku 1929 je cieľom ponúkať zákazníkom riešenia na mieru spolu s kvalitou, bezpečnosťou a vysokým stavom techniky. Vsádza na blízkosť k zákazníkom, aby lepšie a včas reagovali na ich požiadavky.  Cez priame spoločnosti v jednotlivých krajinách alebo nepriamou cestou cez zastúpenie vystupuje vo viac ako 60 krajinách celého sveta.