Kotvy SPA pro sendvičové panely – V Element

Kotvy SPA pre sendvičové panely spájajú nosnú a predsadenú vrstvu viacvrstvových betónových fasádnych panelov a prenášajú vlastnú váhu predsadené vrstvy aj na ňu pôsobiace zaťaženie do nosnej vrstvy.

Pretože sú kotvy vo vzduchovej medzere príp. v izolačnej vrstve vystavené korózii, vyrábajú sa z nerez ocele. Vedľa nosných kotiev sa používajú aj združené ihly príp. strmienkami, ktoré zamedzujú vyklenutie predsadené vrstvy.

Zvláštne výhody:
  • jednoduchá a rýchla montáž
  • typovo odskúšaný, osvedčený systém
  • ekonomický systém u veľmi silné izolácie medzi betónovými vrstvami

Sandwich panel anchor

Kotvy SPA pro sendvičové panely