Fasády z lícového muriva – V Element

Slúžia k zachyteniu vlastnej váhy lícového muriva a jej preneseniu do plášťa budovy.
Plynulá výšková rektifikácia až 3,5 cm umožňuje vyrovnať existujúce tolerancie hrubej stavby alebo nepresnosti montáže hmoždiniek.

Konzolové kotvy sa dodávajú v prevedení nerez v rôznych variantoch pre všetky situácie vyloženie.
Zvláštne výhody:
  • typovo odskúšané kotvenie
  • veľmi dobrá možnosť rektifikácie
  • kompletný program pre lícové murivo

Brickwork support systems