Kotvy pro mokrou montáž – V Element

Kotvy pre mokrú montáž určené pre prírodný kameň UMA sú vďaka priečnemu rezu rúrky veľmi vhodné pre kotvenie výmurovky, možno ich však použiť aj do betónu. Nosné kotvy UMA sú konštruované pre vertikálne a horizontálne škáru.

Kotevný systém dopĺňajú prídržné kotvy UMA k preneseniu zaťaženia vetrom a iných horizontálnych síl.

Zvláštne výhody:
  • jednoduchý tvar
  • rektifikácia v troch smeroch
  • vyloženie 20 300 mm
  • prípustné zaťaženie do 3,8 kN podľa vyloženia
  • typovo odskúšané

UMA
lga_cert_uma_71713.jpg