HMS – Profily pre napojenie muriva – V Element

HMS - Profily pre napojenie muriva

rofily HMS a pásky ML predstavujú osvedčený upevňovací systém pre ukotvenie muriva, výmuroviek, priečok a obkladov (bez vzduchovej medzery príp. tepelnej izolácie) k betónovým stenám a stĺpom alebo k oceľovým a dreveným konštrukciám.

Vďaka voľnému pohybu kotiev v profiloch sa zamedzí vzniku trhlín pri sadaní.

Zvláštne výhody:
  • jednoduchý, cenovo výhodný systém
  • vhodný aj pre tenkovrstvové maltové škáry

Brick tie channels

Quality features