Profily DYNAGRIP – V Element

Profily DYNAGRIP


Vysoko únosné
Únosnosť do 12 kN ako výslednica zataženia vo všetkých smeroch.
Vďaka ozubeniu tvarovo pevné prenášanie zaťaženia aj v pozdĺžnom smere profilov. Nebezpečenstvo prekĺznutia je týmto vylúčené. Prípustné dynamické namáhanie až 3,0 kN.

 

Na prvý pohľad:
Sortiment pre náročné upevnenie