Upevnenie drevených prvkov – V Element

rafter shoeKotvy pre napojenie drevených konštrukcií drevené trámy rovných striech sa pre zaistenie polohy a proti nadvihnutie saním a tlakom vetra ukotví na výstužné pás zo železobetónu, do ktorého sú rovnobežne s povrchom zabetónované profily Halfen. Pätky pre upevnenie krokiev  Na miesto predtým bežných betónových rámov (s vysokým použitím debnenia a výstužou) sa tieto pätky pre krokvy naskrutkujú priamo na profily Halfen, ktoré sa rovnobežne s povrchom zabetónujú do betónovej dosky.
Tension Rod SystemTým je možné zakotviť zaťaženie zo strešných väzieb z krokiev a striech zo žliabkových trámov s šírkou krokiev od 6 do 12 cm a rôznymi sklonmi striech len jedným typom pätky pre krokvy.Systém tiahel DETAN  Vo svete sa čoraz viac navrhujú predpínanej väzníky hál ako kombinácia drevených lepených väzníkov a oceľových spodných ťahaných pásov. Vďaka svojim kovaným vidliciam a tenkým, vysoko pevným tiahlam vytvárajú spodnú ťahaná tiahla DETAN základňu pre subtílne pôsobiace konštrukcie, ktoré sú veľmi cenené aj po architektonickej stránke.