Systém ťahadiel DETAN – V Element

Pomocou systémov DETAN sa realizujú:

  • strešné konštrukcie
  • elegantné mosty, lávky
  • stavby športových štadiónov
  • stožiarové konštrukcie
  • autosalóny
  • prístrešky
  • letiskové haly

Systémové riešenia umožňujú nápaditú realizáciu i komplikovaných konštrukcií a estetické utváranie vnútorných aj vonkajších priestorov. Všetky komponenty sa dodávajú v prevedení oceľ S460 a nerez ocele.

Zvláštne výhody:
  • možnosť rektifikácie dĺžky
  • jednoduchá a rýchla montáž
  • jednoduchá vizuálna kontrola správnej montáže

Tension rod system

Tension rod system