HBB bi-Trapez-Box® – V Element

Hluk obmedzuje kvalitu života a pôsobí na duševné zdravie obyvateľov. To platí predovšetkým pre krokový hluk v priestore schodiska pri bytových domov. Bezpečná a dokonalá ochrana proti hluku je preto v súčasnej dobe jedným z najdôležitejších požiadaviek kladených na výstavbu budov.
HBB biTrapez Box® s optimálnymi vlastnosťami tlmenia krokového hluku vďaka svojmu bitrapézovému® ložisku prispieva významným podielom na obmedzenie hluku v priestore schodiska.

Zvláštne výhody:
  • ideálny pre betónové prefabrikované alebo monolitické podesty
  • dodáva sa pre hrúbku podesty 16, 18 alebo 20 cm
  • optimálne vlastnosti izolácie krokového hluku vďaka bitrapézovému® ložisku
  • možnosť zlepšenia hodnoty izolácie krokového hluku TSM na 23 dB (DIN 52210, T.4) (č. posudku 2729 / 1054-1).
  • splnenie požiadaviek zvýšenej izolácie krokového hluku pre schodiskové podesty (zis. TSM = 17 dB (DIN 4109 (11/89) BbI2)
  • na požiadanie s typovo odskúšaným nosným prvkom (LGA Stuttgart č. S-WUE 040548)
  • vopred kompletne vyrobený výstužný kôš pre podestové konzoly sa dodáva aj separátne

Halfen bi-Trapez-Box