HDB – Šmykové lišty – V Element

Prvky HDB tvorí dierovaná lišta s navarenými tŕňmi s dvojitou hlavou. Používajú ako výstuž proti pretlačeniu stĺpu. Prednostne určené pre uloženie na plošnú výstuž zhora. Dodávajú sa prvky s 2 a 3 tŕne, ktoré možno kombinovať do väčších zostáv.

Zvláštne výhody:
  • priemer tŕňov 10-25 mm
  • prvky s 2 a 3 tŕne
  • povolené orgánmi stavebného dozoru (DIBt Berlín)
  • ideálny pre montáž zhora, po uložení plošné výstuže

Punching shear reinforcement HDB

Quality features

hdb