HIT – Balkonové izolačné nosníky – V Element

HALFEN HIT ISO-ELEMENT

Každý projektant, architekt nebo zástupce realizační firmy ví: i volně vyložené stavební dílce a balkony musí být zahrnuty do koncepce tepelné izolace budovy.

Na napojení balkonů je kladena celá řada požadavků:

 • Přerušení tepelného mostu balkonové desky pro zajištění vyššího komfortu vnitřního prostoru
 • Maximální nároky na protipožární ochranu
 • Snadné a plynulé osazování pro pevně stanovené termíny realizace

Nosníky HALFEN HIT Iso jsou perfektním řešením, které odpovídá nejvyšším nárokům na kvalitu. Halfen nabízí dvě varianty:

 • HIT-HP High Performance s tloušťkou izolace 80mm
 • HIT-SP Superior Performance s tloušťkou izolace 120mm

NOVĚ: Inovativní řada produktů

Firmě HALFEN se podařilo vyvinout symetrické balkonové nosníky HIT – směr osazení již nehraje roli!

Díky zvláštnímu tvaru nového dvojitě symetrického ložiska CSB jsou i nosníky pro konzolové balkony (HIT-HP/SP MVX) symetrické. Mohou být osazovány
nezávisle na směru stropu nebo balkonu.

Tím dosáhneme vyšší bezpečnost osazení.

Kvalitativní vlastnosti

 • Protipožární materiál třídy stavebních hmot A1 s tepelnou izolací – nehořlavá izolace
 • Použití jako protipožární vrstva u systému fasád zateplených tvrdou pěnou/polystyrenem.
 • Nařízení o úspoře energií -EnEV – je konformní s hodnotami Ψ ze Stavebně technického povolení
 • Certifikáty vystavené Passivhaus Institutem v nejvyšší kategorii jako „Certifikovaná součást pasivních domů“ pro HIT-SP ZVX s výškou stropní desky do 24cm
 • Certifikace v oblasti úspory energií již od tloušťky izolace  80mm pro volně vyložené balkonové desky a lodžie na podporách

Výhody

 • Symetrické nosníky HIT s vyšší bezpečností osazování
 • Velmi robustní těleso nosníku HIT odpovídá podmínkám přepravy a osazování
 • Délky prvků 25cm, 50cm a 100cm pro časově úsporné osazení
 • Bezpečnost projektování – veškeré potřebné předpisy jsou již zohledněny
 • Software s optimalizací prořezu
 • Řezání nosníků HALFEN Iso HIT-HP/SP je zásadně povoleno a Všeobecné povolení stavebního dozoru – Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-15.7-293, Z-15.7-309 a Z-15.7-312 a Evropský technický certifikát – Europäisch Technische Zulassung ETA-13/0546 ho nijak neomezují.
 • Nosníky HALFEN HIT Iso  lze s úspěchem použít jako protipožární vrstvu u systému fasád zateplených tvrdou pěnou/polystyrenem.
  WDVS – systém zateplených fasád

Mnohostranná flexibilita

Nosníky HIT Iso nabízí správné řešení pro každé použití:

 • MVX – symetrický nosník pro vyložené balkonové desky s přenosem momentů a kladných i záporných posouvajících sil jako standard
 • MVX OU, MVX OD – nosník pro konzolové balkonové desky s odsazením s přenosem momentů a kladných i záporných posouvajících sil jako standard
 • ZVX – nosník pro balkonové desky na podporách s přenosem posouvajících sil v jednom směru
 • ZDX – symetrický nosník pro balkonové desky na podporách s přenosem posouvajících sil v obou směrech
 • DD – symetrický nosník pro průběžná balkonová pole s kladným i záporným přenosem momentů a posouvajících sil
 • AT, FT, OTX – nosník pro parapety a konzoly
 • HT – symetrické doplňky pro plánované horizontální síly
 • EQ – symetrické doplňky pro provedení s místními nároky na seizmicitu