Kotvenie parapetných panelov BRA – V Element

Kotvy BRA slúži na upevnenie prefabrikovaných parapetných príp. atikových panelov na železobetónové stropy, balkóny alebo široké nosníky. Na stavbu sa prepravujú zabetónované do betónových prefabrikovaných parapetov. Ich nosné správanie pri zaťažení je charakterizované zachytením ohybových momentov. Pri upevnení na zabetónované profily Halfen možno kotvy horizontálne posúvať, vertikálna rektifikácia sa prevedie podložením.

Kotvy pre parapetné panely sa tiež dodávajú s rektifikačnými skrutkami pre vertikálnu rektifikáciu.

Zvláštne výhody:

  • redukované tepelné mosty
  • vysoká antikorózna ochrana vďaka prevedení z nerezu
  • veľmi rýchla montáž
  • typovo odskúšané

Concrete Cladding Panels

Kotvenie parapetných panelov BRA