Profily HTU pre upevnenie trapézových plechov – V Element

Profily HTU pre upevnenie trapézových plechov
Upevnenie trapézových plechov na zabetonované HTU závitoreznými skrutkami, vrtnými skrutkami alebo usadzovacími čapmi