Detail použitia modell sparrenfuss – V Element

Drevené upevnenie

Ukážková fotografia, ktorá zobrazuje použitie pätky pre krokvy.

Do betónovej dosky sú zabetónované profily Halfen HTA, do ktorých sú z pätky pre krokvy vedené horizontálne sily prostredníctvom dvoch skrutiek Halfen. Lôžko pätky pre krokvy a spony klinca možno otáčať pre všetky sklony striech. Pätku pre krokvy možno rektifikovať v pozdĺžnom a priečnom smere.