HCC – Botky stĺpov – V Element

Botky stĺpov Halfen spolu s tyčovými kotvami HAB tvoria užívateľsky veľmi priateľský systém pre pripojenie prefabrikovaných stĺpov. Predstavuje tak racionálnu alternatívu k existujúcim riešeniam, ktoré sú často nákladné z hľadiska výroby, dopravy a manipulácie na stavbe.
Botky stĺpov Halfen sa používajú aj pre vzájomné stykovania prefabrikovaných stĺpov, ktoré sa vyrábajú nezávisle na stropnej doske v panelárni. Prefabrikované stĺpy pre jednotlivé poschodia sa vzájomne stykom topánkami a kotviacimi tŕne.

Halfen Column Shoe HCC

Halfen Column Shoe HCC