Stud connector HSC – V Element

HSC Stud Connector je výstuž povolená stavebným dozorom, ktorá bola špeciálne vyvinutá pre ekonomické zhotovenie ťahové výstuže v konzolách a rámových styčníkoch.
Zvláštne výhody:
  • 100% ukotvenie vďaka kotve s vykovanou hlavou
  • urýchlenie priebehu stavby vďaka jednoduchému debnenia
  • jednoduché usporiadanie výstuže
  • riešenie pre monolitické a dodatočne betónované konzoly
  • menšie náklady
  • komplexný systém pre všetky prípady použitia
  • betonárska rebierková oceľ BSt 500 S, s vykovanou hlavou

hsc

hsc_anw