Šmykové tŕne HSD – V Element

Šmykové tŕne HSD prenášajú v dilatačných škárach šmykové sily. Umožňujú pohyby vnútri stavebného dielu, ktoré vznikajú zmršťovaním, dotlačováním a pôsobením teploty.

Zvláštne výhody:

  • oporné konzoly a dvojité podpery prebytočné
  • vyhotovenie z ušľachtilej ocele zamedzí korózii v škáre
  • povolené orgánmi stavebného dozoru
  • jednoduchá montáž na stavbe

Shear load connector CRET